Aktuellt

Page-part not found : PagePostNews

Perorsgården är högt belägen med vacker utsikt över Gensjön. Platsen och gården är omnämnd redan på 1500-talet.
Ett stort antal rösen och grundsättningar vittnar om gammal boplats. Man kan lätt förstå att det var ett gynnsamt läge för bosättning, med närhet till jakt i skogen och fiske i sjön.

Många gamla byggnader finns bevarade, såsom mangårdsbyggnader, härbren,
stenkällare, lador och rior.

Från och med 2019 har vi beslutat att upphöra med våra aktiviteter på PerOrs-gården: 
kafé med konstutställningar, teater, film och musikföreställningar.
 
Efter 17 trevliga och intressanta år tackar vi alla besökare, artister och konstnärer för givande möten och och för nya vänner
 

Sten-Erik 070 340 71 55
Lisbeth 070 331 33 51                  
   

 

        Vädret Östergensjö