Vägbeskrivning

 
Perorsgården ligger 2 km från Lantboa, f.d. Granngården, i Bredbyn, utefter vägen mot Myckelgensjö.


Gensjön ligger på södra /vänstra/ sidan om vägen, strax efter en liten skogsdunge 
och Perorsgården mittemot på norra /högra/ sidan. Röda hus högt uppe på backen.


Det är väl skyltat, så det är lätt att hitta!
Välkomna! 
                                   

 
,