Musikalen "Smed" spelas i logen på PerOrsgården

Fredag 31 maj 2019 kl 19

Medverkande är Maria Bervelius samt bröderna Ulf och Peter Nordwall, som i denna musikal skildrar det hårda liv, som deras förfäder fick utstå under 1700- och 1800 talen.

En musikalisk berättelse  om nybyggarna i Sveriges Amerika - Norrland.

Sång: Maria Bervelius

Saxofoner: Peter Nordwall

Piano och orgel: Ulf Nordwall

Inträde 120:-

Under 16 år gratis

Varmt välkomna! 

070-331 33 51 / Lisbeth

ostergensjo@telia.com