HYRESHUS

Två fastigheter Näsfors, Bredbyn. Dessa är uppförda i slutet på 1800-talet.

Det ena huset inrymde Byströms diversehandel. Där såldes även bensin från en mack,
vilken stod placerad i östra hörnet mot gatan.

Det andra huset fungerade som bostad åt handlaren och hans familj.
Det var väl tilltagna utrymmen,
med salong, herrum, barnkammare, serveringsrum, stort kök, pigkammare.....

Vi förvärvade fastigheterna i slutet av nittiotalet och numera är de båda byggnaderna ombyggda till 7 lägenheter.
Lägenheterna har restaurerats med aktning för huset och dess karaktär.
Anundsjöån brusar intill tomten, och en grillplats och kaffeplats är placerad nära vattnet.
En liten lekstuga och en gunga finns för barnen.

Två fastigheter närmare torget. Dessa är uppförda på 30-talet.

Det ena huset inrymde läderfabrikör Nils Selinders pälsaffär och verkstad och det andra utgjorde familjens bostad.
I f.d. pälsaffären finns en lägenhet i två plan i renoverat skick.
Bostadshuset restaurerat 2013-2014 till två lägenheter.